Директори департаментів

Департамент сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями
Яніна БелінськаДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Університету державної фіскальної служби України
Департамент сприяння глобалізації освіти в галузі медико-біологічних наук
Тетяна ТолоковаКандидат медичних наук, доцент Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, лікар вищої кваліфікаційної категорії
Департамент міжнародних стипендій та індивідуальних грантів на навчання
Ольга МусієнкоАспірант Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Департамент сприяння інтелектуальному розвитку дитини та благодійних дитячих проектів
Ельвіра ОстапенкоКандидат педагогічних наук, доцент
Департамент міжнародних форумів та конференцій
Анна ЄлісеєнкоPhD, викладач Харківської зооветеринарної академії
Департамент сприяння розвитку міжнародного наукового та освітнього співробітництва в галузі медичних інноваційних технологій діагностики та реабілітації
Юлія Маляренко Кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного технічного університету
Департамент сприяння захисту прав інтелектуальної власності та консалтингової підтримки науковців щодо патентування та трансферу технологій
Владислав Хвостенко Кандидат економічних наук, доцент, патентний повірений України, засновник патентно-юридичної компанії ATILOG.UA, акредитований та сертифікований при Національній асоціації адвокатів України в якості експерта, сертифікований МОН України спеціаліст в галузі трансферу технологій.
Департамент дитячих просвітницьких проектів в сфері охорони навколишнього середовища та протидії кліматичним змінам
Кунатенко Сергій Сергійович

SPACETIME