Головною метою Організації є сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва, задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів.

 

Основними напрямками діяльності Організації є:

Сприяння інтелектуальному розвитку людини.

Сприяння розвитку та інтернаціоналізації освіти та науки, міжнародному співробітництву в сфері освіти та науки.

Сприяння інтеграції освітян та освітніх закладів в світовий освітній простір через ініціювання та проведення різноманітних, у тому числі міжнародних, заходів освітнього та наукового характеру (конференцій, конгресів, виставок, семінарів тощо).

Сприяння академічній мобільності, участі українських викладачів та студентів в закордонних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, тренінгах, стажуваннях в різних країнах світу.

Популяризація освіти та науки, міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Сприяння реалізації можливостей та отриманню освіти в різних країнах світу.

Сприяння інтелектуальній самореалізації членів Організації.

Ініціювання та участь в організації різноманітних наукових та освітніх подорожей.

Співпраця з українськими та закордонними навчальними закладами, науковими установами, іншими компаніями, організаціями та установами задля реалізації мети Організації.

Організація та проведення різноманітних форумів, конгресів, конференцій, лекцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, клубів, виставок, конкурсів, олімпіад, круглих столів, розповсюдження інформаційних матеріалів щодо заходів та напрямків діяльності Організації.

 

SPACETIME