ГУМАНІТАРНИЙ КОНГРЕС

Міжнародний науковий гуманітарний конгресс

«ЛЮДИНА, ЦИВИЛІЗАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО»

Травень 2020, м. Київ

 

МЕТА КОНГРЕСУ

Сприяння глобалізації гуманітарної освіти та науки, розвитку міжнародних наукових проектів та досліджень в гуманітарних науках, обмін досвідом та знаннями по спільним міжнародним дослідженням.АКАДЕМІЧНІ СЕСІЇ КОНГРЕСУ

Конгрес складається з генеральної та восьми академічних сесій:

Академічна сесія 1: Історія.

Академічна сесія 2: Культура та мистецтво.

Академічна сесія 3. Психологія та педагогіка.

Академічна сесія 4. Соціологія та політологія.

Академічна сесія 5. Культура та мистецтво.

Академічна сесія 6. Філологія.

Академічна сесія 7. Філософія.

Академічна сесія 8. Людина та закон.

 

ПРОГРАМА КОНГРЕСУ

1 день.

90.30-11.00 Реєстрація учасників конгресу.

11.00-11.30 Відкриття конгресу.

11.30-13.00 Генеральна сесія конгресу (І частина).

13.00-14.00 Перерва

14.00-15.30 Генеральна сесія конгресу (ІІ частина).

15.30-16.00 Перерва

16.00-17.30 Генеральна сесія конгресу (ІІ! частина).

 

2 день.

10.00-13.00 Робота тематичних сесій.

13.00-14.00 Перерва

14.00-16.00 Робота тематичних сесій.

16.00-17.00 Підсумковий круглий стіл. Закриття конгресу.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у конгресі – БЕЗКОШТОВНО!

Для участі у конгресу запрошуються учасники спільних міжнародних досліджень, проектів, наукових праць.

Участь у конгресі можлива у двох форматах:

  1. з доповіддю та публікацією статті в електронному збірнику;

  2. в якості слухача, без публікації.  

Для тих, хто подає статтю в збірник, обов’язкова умова участі: спільна стаття (доповідь) за результатами спільного дослідження (теми, проекту), в написанні якої взяли участь представники не менш двох країн, наприклад, України та США. Тобто, з двох чи більше співавторів статті (доповіді), щонайменше один з авторів повинен бути представником іншої країни.   

Повністю дистанційної участі у конгресі не передбачено. Дистанційна участь можлива тільки для співавторів доповіді за умови, що основний автор, або однин з авторів, безпосередньо приймає участь у конгресі. До публікації буде направлено статті тільки тих авторів, хто зареєструвався та безпосередньо взяв участь у конгресі.

За результатами конгресу, протягом місяця, буде в електронному вигляді видано Матеріали Міжнародного наукового гуманітарного конгресу «ЛЮДИНА, ЦИВИЛІЗАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО». Збірник надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів конгресу.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНГРЕСУ

 

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова статей: українська, англійська. Обсяг статті – 5-7 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 - прізвище та ініціали автора (авторів) (жирний шрифт, зліва, кегль - 14);

2 - відомості про автора (вчене звання повністю, вчений ступінь скорочено, місце роботи/навчання) (звичайний шрифт, зліва, кегль - 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 -  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14);

5 – вільний рядок;

6 - ключові слова: мовою тез/ переклад на англійську мову (кегль - 12);

7 – вільний рядок;

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 - список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль - 14).

 

 

 

 

Date

10 May 2020

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

ГУМАНІТАРНИЙ КОНГРЕС

Categories

Events
ГУМАНІТАРНИЙ КОНГРЕС

SPACETIME