NEW ECONOMICS

 

Міжнародний науковий економічний форум

«NEW ECONOMICS - 2019»

14-15 листопада 2019, Україна

м. Київ, вул. Володимирська, 55,

Великий конференц-зал Національної академії наук України

 

Топ-тема «NEW ECONOMICS - 2019»: 

Чи можливе українське економічне диво?

 

МЕТА ФОРУМУ

Сприяння глобалізації економічної науки та освіти, розвитку міжнародних наукових проектів в економіці, обмін досвідом та знаннями з передових економічних досліджень.

 

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана (Україна)

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати

Академія економічних наук України

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Вища школа бізнесу Національний Луіс-Університету (Польща)

Інноваційний університет Колегіум Мазовія (Польща)

Школа бізнесу Празького економічного університету (Чехія)

Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі (Україна)

Класичний приватний університет (Україна)

Таврійський національний університет ім. Вернадського (Україна)

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна)

Українська Асоціація Маркетингу

Експертна Міжгалузева Асоціація України

Інститут управління і права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Національна Академія Управління (Україна)

Донецький державний університет управління (Україна) 

Національний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)

Національний університет водного господарства та 

природокористування (Україна)

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 

Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

Інститут соціально-економічних ініціатив (Україна)

Науково-освітній центр «Science Study Service» (Україна)

Благодійний фонд «Омріяна Україна»

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови програмного комітету: 

Елла Лібанова, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,

Дмитро Лук'яненко, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна),

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент з інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

Члени програмного комітету:

Олександр Амоша, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, президент Академії економічних наук України;

Валерій Геєць, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України; 

Олександр Алимов, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач відділом Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,

Володимир Щелкунов, доктор економічних наук, професор, президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати,

Ладіслав Туі, директор Школи бізнесу Празького економічного університету (Чехія),

Панкай Шрівастава, доктор економічних наук, професор, президент Освітньої та дослідницької академії Індії (FAI), 

Анатолій Мазаракі, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету (Україна),

Юлія Янг, заступник декана Південно-східного Інституту Північна Кароліна (США),

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Анатолій Гулей, доктор економічних наук, професор, голова Наглядової ради Тернопільського національного економічного університету (Україна), Голова правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»,

Божена Пєховіч, д-р наук, ректор Інноваційного університету Колегіум Мазовія (Польща), 

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Ірина Лилик, кандидат економічних наук, доцент, президент Української Асоціації Маркетингу,

Еміл Велінов, PhD, експерт EASME, професор Університету Шкоди (Чехія),

Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, генеральний директор групи компаній Advanter Group,

Альберт Лерой Янг, фінансовий аналітик Кейс Фармз, Північна Кароліна (США),

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Олена Чернявська, доктор економічних наук, професор, директор Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна),

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Сергій Ілляшенко, доктор економічних наук, професор Вищої економіко-гуманітарної школи (WSEH), м. Бєльсько-Бяла (Польща),

Олег Кузьмін, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна),

Ольга Максименко, кандидат економічних наук, доцент, президент Експертної Міжгалузевої Асоціації України,

Олексій Толкачов, президент Благодійного фонду «Омріяна Україна».ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова оргкомітету

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент з інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

Члени організаційного комітету:

Дмитро Лук'яненко, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна),

В’ячеслав Ляшенко, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент Академії економічних наук України,

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Микола Білопольський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Приазовського державного технічного університету, віце-президент Академії економічних наук України,

Тетяна Рубан, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь),

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Вікторія Микитенко, доктор економічних наук, професор, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Тетяна Решетілова, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету «Дніпровська політехніка» (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Світлана Ковальчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету,

Богдан Андрушків, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна), 

Алла Руснак, доктор економічних наук, професор кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна), 

Тетяна Пуліна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна),

Марина Балджи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету (Україна),

Світлана Хамініч, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна),

Валентина Павлова, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля (Україна),

Мар’яна Мальчик, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (Україна),

Тетяна Лепейко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського Національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академ сервіс» (Україна), 

Оксана Бєлякова, кандидат економічних наук, доцент, доцент Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», секретар оргкомітету,

Оксана Марухленко, кандидат економічних наук, доцент, фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна), секретар оргкомітету,

Тетяна Серкутан, кандидат економічних наук, доцент, доцент Національної академії управління (Україна), секретар оргкомітету, 

Діана Файвішенко, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету (Україна), секретар оргкомітету. ТЕМАТИЧНА АРХІТЕКТУРА ФОРУМУ

Академічна платформа №1 «Економіка майбутнього: глобальні тренди»

Топ-акценти:

Прогноз розвитку світової економіки 2020-2040.

Індустрія 4.0. Конвергенція експоненційних технологій майбутнього: нано-, біо-, інформаційні та соціальні технології.

Діджиталізація 2.0: великі дані, штучний інтелект, «Інтернет всього».

Новітня фінансова система: поведінкові фінанси, антикрихкість, складні деривативи, сучасні інвестиційні стратегії.

 

Академічна платформа №2 «Виклики новій економіці»

Топ-акценти:

«Економіка суперзірок» та зростання нерівності.

Наслідки глобального потепління. 

Крихкість світової фінансової системи.

«Срібне цунамі».

Економічна ефективність чи справедливість? 

 

Академічна платформа №3 «Умови сталого розвитку»

Топ-акценти:

Зелена енергетика та енергоефективність

Оптимізація споживання.Чисте виробництво.

Боротьба з глобальним потеплінням, економічні наслідки глобального потепління.

 

Академічна платформа №4 «Україна у глобалізованому світі»

Топ-акценти:

Інвестиційні пріоритети України в контексті глобальних економічних тенденцій.

Аграрна, індустріальна чи інтелектуальна економіка?Інвестиційний клімат та методи залучення інвестицій.

Регуляція чи лібералізація?

Рівність чи справедливість?

 

Академічна платформа №5 «Підприємство: маркетинг та менеджмент в пошуках ефективності»

Топ-акценти:

Менеджмент в добу волатильності та експоненційних змін.

Маркетинг: нейротехнології та bigdata на шляху до споживача.

Дослідження ринку в умовах діджиталізації: нові можливості.

Зовнішньоекономічна діяльність: виклики глобалізації.

Корпоративна культура, лідерство і мотивація.

Корпоративні фінанси, економічна безпека підприємства та антикризовий менеджмент.

 

Академічна платформа №6 «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»

Топ-акценти:

Макроекономіка: рекурсивні теорії та вплив поведінкових досліджень.

Інституційній аналіз економіки: результати новітніх досліджень.

Зростаюча складність економічних криз.

Поведінкова економіка та нейроекономіка: важливі висновки та передові гіпотези.

Суспільство споживання та його наслідки для майбутніх поколінь.

Інтелектуальний капітал: вплив на економічне зростання та проблема вимірювання.

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ

14 листопада.

9.00 - 10.00 Реєстрація учасників форуму.
10.00 - 10.30 Відкриття форуму.

10.30 - 11.30 Генеральна сесія (І частина).

11.30 – 12.00 Церемонія нагородження переможців конкурсу наукових статей «YOUNG ECONOMIST - 2019».

12.00 - 13.00 Перерва. Кава-брейк.

13.00 - 15.00 Генеральна сесія (ІІ частина).

15.00 - 15.30 Перерва. Кава-брейк.

15.30 - 17.30 Робота академічних платформ №1 та №2.

19.00 - 21.00 Урочиста вечеря.  

 

15 листопада.

10.00 - 12.00 Робота академічних платформ №3 та №4.

12.00 - 13.00 Перерва. Кава-брейк.

13.00 - 14.00 Робота академічних платформ №5 та №6.

15.00 - 15.30 Перерва. Кава-брейк.

15.30 - 17.00 Підсумковий круглий стіл. Закриття форуму.

 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ІНШІ ДЕТАЛІ ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕДИВИТИСЯ

ЗА ПОСИЛАННЯМ

 

 

 

Date

14 November 2019

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

NEW ECONOMICS

Categories

NEW ECONOMICS

SPACETIME