Conferences

Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату

Міжнародна науково-практична конференція

до Дня медичного працівника

«Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату»

15-16 червня 2019р.

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

 

за ініціативи

Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

http://s-time.org

 

Оргкомітет

Департамент розвитку міжнародного співробітництва в галузі медичних інноваційних технологій діагностики та реабілітації Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного технічного університету

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Кафедра біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра фізіології з основами біоетики і біобезпеки Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського  

Запорізька обласна асоціація терапевтів

Науково-освітній центр АКАДЕМ СЕРВИС

ТОВ «Євроспайн-Запоріжжя»

ТОВ  «Універсальні медичні технології»

Санаторій- профілакторій «ЧАО Запоріжтрансформатор»МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Сприяння розвитку міжнародних досліджень, обмін досвідом та знаннями щодо технологій діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату.СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Секція 1. Діагностика патологій опорно-рухового апарату.

Секція 2. Лікування захворювань опорно-рухового апарату.

Секція 3. Реабілітація хворих с патологію опорно-рухового апарату..

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1 день. 15 червня. Субота.

Прибуття учасників конференції в м. Запоріжжя.

10.00-11.00 Реєстрація учасників конференції.

11.00-11.30 Відкриття конференції.

11.30-13.00 Пленарне засідання (І частина).

13.00-14.00 Перерва.

14.00-15.30 Пленарне засідання (ІІ частина)

15.30-17.00 Секційні засідання.

18.00-21.00 Культурна програма: козацька вечеря в колі друзів (з врученням сертифікатів).

 

2 день. 16 червня. Неділя.

10.00-12.00 Робота тематичних сесій.

12.00-12.30 Перерва

12.30-13.30 Майстер-класи.

13.30-14.00 Підсумковий круглий стіл.

14;00-17.00 Культурна програма: відвідування історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». 

 

Регламент виступу: до 15 хвилин.

 

УМОВИ УЧАСТІ

 

Для участі у конференції запрошуються викладачі, практикуючі лікарі, науковці, студенти, реабілітологи, фізичні терапевти та арготерапевти.  

Участь у конференції: БЕЗКОШТОВНО!

Передбачена тільки очна участь. Дистанційна участь можлива тільки для співавторів доповідей за умови присутності основного автора безпосередньо на конференції. Повністю дистанційної участі у конференції не має!  

За результатами конференції планується публікація електронного збірника матеріалів конференції.

Учасники конференції, які безпосередньо присутні на конференції, отримають відповідні сертифікати.

Культурна програма (відвідування з екскурсією історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» та козацька вечеря в колі друзів на острові Хортиця) сплачується окремо. Вартість участі в культурній програмі складає 600 грн.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова тез: українська, англійська, польська. Обсяг статті – до 3-х сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 - ім’я та прізвище авторів (жирний шрифт, зліва, кегль - 14);

2 - відомості про авторів (вчене звання повністю, вчений ступінь скорочено, місце роботи/навчання) (звичайний шрифт, зліва, кегль - 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 -  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14);

5 – вільний рядок;

6 - ключові слова: мовою тез/ переклад на англійську мову (кегль - 12), курсив;

7 – вільний рядок;

8 – текст;

9 – вільний рядок;

10 - список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль - 14).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Ірина Мацепура,

канд. мед. наук, доцент кафедри фізичної теорії

Південного національного університету, м. Південний, Україна

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

 

Ключові слова: діагностика, інновації, методи, профілактика, опорно-руховий апарат, лікування.

Keywords: diagnostics, innovations, methods, prophylaxis, musculoskeletal system, treatment.

 

Дослідження патологій опорно-рухового апарату, результати яких узагальнено в [1-4], позволяють дійти висновку…..

 

Список використаних джерел

1.

 

 

ПОДАННЯ ТЕЗ І ЗАЯВОК

 

Прийом заявок та тез до 5 червня 2019 р.!

Подати заявку тисніть тут:

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

До заявки не забудьте прикріпити тези!

 

Секретар оргкомітету:

Маляренко Юлія Олександрівна - канд.мед.наук., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного технічного університету, директор Департаменту сприяння розвитку міжнародного наукового та освітнього співробітництва в галузі медичних інноваційних технологій діагностики та реабілітації.

 

тел.: 050 447 61 38

 

SPACETIME