SCIENCE AND STUDY

Міжнародний форум молодих науковців та дослідників

«SCIENCE AND STUDY»

17-18 травня 2019р.

м. Київ, вул. Володимирська, 55,

Великий конференц-зал Національної академії наук України

 

Організатор форуму

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

 

МЕТА ФОРУМУ

Сприяння глобалізації освіти та науки, розвитку міжнародних проектів та досліджень, обмін досвідом та знаннями по спільним міжнародним дослідженням.

 

СЕКЦІЇ ФОРУМУ

 

Секція 1. Математичні науки.

Секція 2. Фізичні науки.

Секція 3. Хімічні науки.

Секція 4. Науки про Землю.

Секція 5. Біологічні науки.

Секція 6. Гуманітарні науки.

Секція 7. Соціально-економічні науки.

Секція 8. Медичні науки.

Секція 9. Технічні науки.

Секція 10. Програмування та штучний інтелект.

Секція 11. Мультидисциплінарні дослідження.

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ

1 день. 17 травня.

Прибуття учасників форуму в м. Київ.

12.00-13.00 Реєстрація учасників форуму.

13.00-13.30 Відкриття форуму.

13.30-15.00 Генеральна сесія форуму (І частина).

15.00-15.30 Перерва

15.30-17.00 Генеральна сесія форуму (ІІ частина).

 

2 день. 18 травня.

10.00-12.00 Робота тематичних сесій.

12.00-13.00 Перерва

13.00-15.00 Робота тематичних сесій.

15.00-16.00 Підсумковий круглий стіл.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у форумі – БЕЗКОШТОВНО!

Для участі у форумі запрошуються молоді науковці віком до 35 років (35 років включно), учасники спільних міжнародних досліджень, проектів, наукових праць.

Участь у форумі можлива у двох форматах:

1. З доповіддю та публікацією статті в електронному збірнику.

2. В якості слухача, без публікації.   

Для тих, хто подає статтю в збірник, обов’язкова умова участі: спільна стаття (доповідь) за результатами спільного дослідження (теми, проекту), в написанні якої взяли участь представники не менш двох країн, наприклад, України та США. Тобто, з двох чи більше співавторів статті (доповіді), щонайменше один з авторів повинен бути представником іншої країни.   

Презентація обов’язкова! Регламент виступу: до 15 хвилин.

Повністю дистанційної участі у форумі не передбачено. Дистанційна участь можлива тільки для співавторів доповіді за умови, що основний автор, або однин з авторів, безпосередньо приймає участь у форумі. До публікації буде направлено статті тільки тих авторів, хто зареєструвався та безпосередньо взяв участь у форумі.

За результатами форуму, протягом місяця, буде в електронному вигляді видано Матеріали Міжнародного форуму молодих науковців та дослідників «SCINCE AND STUDY». Збірник надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів форуму.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ

 

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова статей: українська, англійська. Обсяг статті – 4-5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 - ім’я та прізвище авторів (жирний шрифт, зліва, кегль - 14);

2 - відомості про авторів (вчене звання повністю, вчений ступінь скорочено, місце роботи/навчання) (звичайний шрифт, зліва, кегль - 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 -  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14);

5 – вільний рядок;

6 - ключові слова: мовою тез/ переклад на англійську мову (кегль - 12);

7 – вільний рядок;

8 – текст;

9 – вільний рядок;

10 - список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль - 14).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Святослав Терещенко,

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії

Південного національного університету, м. Херсон, Україна

Квинт Асвуд,

PhD, аспірант кафедри системного аналізу  

Університету Макса Планка, м. Х’юстон, США

 

ПРИРОДА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

 

Ключові слова: світова економіка, економічна криза, фінансова політика, валютний курс, банківська система.

Keywords: global economy, economic crisis, fiscal policy, exchange rate, banking system.

 

Теоретичні основи аналізу природи світових економічних криз [1] позволяють дійти висновку…..

 

Список використаних джерел

1.

 

 

ПОДАННЯ СТАТЕЙ І ЗАЯВОК

 

Прийом заявок та статей до 5 травня 2019 р.!

Заявки надсилати на електронну адресу: space.time.org@gmail.com

До заявки треба прикріпити статтю.

 

Секретар оргкомітету:

директор Департаменту науково-освітніх заходів для студентів та молодих науковців

PhD, доцент Оксана Марухленко

Тел:  0635239268ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Міжнародному форумі молодих науковців та дослідників

«SCIENCE AND STUDY»

Назва доповіді

 

Секція №

 

Автор №1 (основний доповідач на конференції)

Ім’я та прізвище

 

Країна проживання

 

Назва закладу/організації/установи, де працює автор

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Номер мобільного телефону

 

Е-mail

 

Згода на обробку персональних даних (так)

 

Автор №2 (співавтор)

Ім’я та прізвище

 

Країна проживання

 

Назва закладу/організації/установи, де працює автор

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Е-mail

 

Згода на обробку персональних даних (так)

 

 

 

Date

17 травня 2019

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

SCIENCE AND STUDY

Categories

Форуми
SCIENCE AND STUDY

SPACETIME