SPACETIME - 2020

Міжнародний форум

з фундаментальних та природних наук

«SPACETIME - 2020»

Травень 2019, м. Київ, Україна

 

МЕТА ФОРУМУ

Сприяння глобалізації освіти та науки, розвитку міжнародних наукових проектів та досліджень в фундаментальних та природних науках, обмін досвідом та знаннями по спільним міжнародним дослідженням.

 

СЕСІЇ ФОРУМУ

Форум складається з генеральної та п’яти академічних сесій:

Академічна сесія 1. Математичні науки.

Академічна сесія 2. Фізичні науки.

Академічна сесія 3. Хімічні науки.

Академічна сесія 4. Науки про Землю.

Академічна сесія 5. Біологічні науки.

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ

1 день.

90.30-11.00 Реєстрація учасників форуму.

11.00-11.30 Відкриття форуму.

11.30-13.00 Генеральна сесія форуму (І частина).

13.00-14.00 Перерва

14.00-15.30 Генеральна сесія форуму (ІІ частина).

15.30-16.00 Перерва

16.00-17.30 Генеральна сесія форуму (ІІ! частина).

 

2 день.

10.00-13.00 Робота тематичних сесій.

13.00-14.00 Перерва

14.00-16.00 Робота тематичних сесій.

16.00-17.00 Підсумковий круглий стіл. Закриття форуму.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у форумі – БЕЗКОШТОВНО!

Для участі у форумі запрошуються учасники спільних міжнародних досліджень, проектів, наукових праць.

Участь у форумі можлива у двох форматах:

  1. з доповіддю та публікацією статті в електронному збірнику;

  2. в якості слухача, без публікації.  

Для тих, хто подає статтю в збірник, обов’язкова умова участі: спільна стаття (доповідь) за результатами спільного дослідження (теми, проекту), в написанні якої взяли участь представники не менш двох країн, наприклад, України та США. Тобто, з двох чи більше співавторів статті (доповіді), щонайменше один з авторів повинен бути представником іншої країни.   

Повністю дистанційної участі у форумі не передбачено. Дистанційна участь можлива тільки для співавторів доповіді за умови, що основний автор, або однин з авторів, безпосередньо приймає участь у форумі. До публікації буде направлено статті тільки тих авторів, хто зареєструвався та безпосередньо взяв участь у Форумі.

За результатами форуму, протягом місяця, буде в електронному вигляді видано Матеріали Міжнародного форуму з гуманітарних та природних наук «SPACETIME - 2019». Збірник надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів Форуму.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ

 

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова статей: українська, англійська. Обсяг статті – 5-7 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 - прізвище та ініціали автора (авторів) (жирний шрифт, зліва, кегль - 14);

2 - відомості про автора (вчене звання повністю, вчений ступінь скорочено, місце роботи/навчання) (звичайний шрифт, зліва, кегль - 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 -  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14);

5 – вільний рядок;

6 - ключові слова: мовою тез/ переклад на англійську мову (кегль - 12);

7 – вільний рядок;

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 - список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль - 14).

 

 

 

Date

10 травня 2020

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

SPACETIME - 2020

Categories

Форуми
SPACETIME - 2020

SPACETIME