NEW ECONOMICS

Міжнародний економічний форум

«NEW ECONOMICS - 2019»

14-15 листопада 2019, м. Київ, Україна

 

МЕТА ФОРУМУ

Сприяння глобалізації економічної освіти та науки, розвитку міжнародних наукових проектів та досліджень в економіці, обмін досвідом та знаннями по спільним міжнародним дослідженням.

 

СЕСІЇ ФОРУМУ

Форум складається з генеральної та чотирьох академічних сесій:

Академічна сесія 1. Глобальні проблеми світової економіки. На шляху до сталого розвитку.

Головні питання сесії:

1. Тенденції розвитку світової економіки.

2. Проблема бідності та шляхи її вирішення.

3. Проблема екології та сталого розвитку.

4. Світова фінансова система: проблема стабільності і справедливості.

5. Демографічна та продовольча проблеми.

6. Енергетична проблема.

7. Проблема розвитку людського потенціалу.

 

Академічна сесія 2. Національні економічні системи. Дихотомія відкритості і протекціонізму.

Головні питання сесії:

1. Державне управління економікою в умовах глобалізації: кризи, стабільність чи випереджальний розвиток?

2. Особливості державного управління національною економікою в економіко-правовому просторі Європейського Союзу та висновки для України.

3. Національні зовнішньоекономічні стратегії і інвестиційна політика.

4. Національна податкова система як інструмент економічного розвитку.

5. Інновації та інтелектуальний капітал.

6. Розвиток пенсійних систем.

7. Національна аграрна політика.

 

Академічна сесія 3. Економіка підприємства. Маркетинг і менеджмент в пошуках ефективних рішень.

Головні питання сесії:

1. Стратегічне управління підприємством в умовах динамічного зовнішнього середовища: конкурентні виклики.

2. Маркетинг: максимізація споживання або споживчої задоволеності?

3. Дослідження ринку, брендинг, розробка і просування товарів.

4. Логістика і маркетингова політика розподілу: методи і моделі.

5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації конкуренції.

6. Корпоративна культура, лідерство і мотивація.

7. Корпоративні фінанси, економічна безпека підприємства і антикризовий менеджмент.

 

Академічна сесія 4. Економічна теорія: еволюція парадигми і революційні гіпотези.

Головні питання сесії:

1. Макроекономіка: методологічні проблеми та Новітні підході.

2. Інституційній аналіз економіки.

3. Гносеологія економічних криз.

4. Поведінкова економіка.

5. Суспільство споживання та його наслідки для майбутніх поколінь.

6. Час як головний економічний ресурс.

7. Інтелектуальна праця та інтелектуальний капітал як головні фактори економічного розвитку.

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ

1 день.

90.30-11.00 Реєстрація учасників форуму.

11.00-11.30 Відкриття форуму.

11.30-13.00 Генеральна сесія форуму (І частина).

13.00-14.00 Перерва

14.00-15.30 Генеральна сесія форуму (ІІ частина).

15.30-16.00 Перерва

16.00-17.30 Генеральна сесія форуму (ІІ! частина).

 

2 день.

10.00-13.00 Робота тематичних сесій.

13.00-14.00 Перерва

14.00-16.00 Робота тематичних сесій.

16.00-17.00 Підсумковий круглий стіл. Закриття форуму.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у форумі – БЕЗКОШТОВНО!

Для участі у форумі запрошуються учасники спільних міжнародних досліджень, проектів, наукових праць.

Участь у форумі можлива у двох форматах:

  1. з доповіддю та публікацією статті в електронному збірнику;

  2. в якості слухача, без публікації.  

Для тих, хто подає статтю в збірник, обов’язкова умова участі: спільна стаття (доповідь) за результатами спільного дослідження (теми, проекту), в написанні якої взяли участь представники не менш двох країн, наприклад, України та США. Тобто, з двох чи більше співавторів статті (доповіді), щонайменше один з авторів повинен бути представником іншої країни.   

Повністю дистанційної участі у форумі не передбачено. Дистанційна участь можлива тільки для співавторів доповіді за умови, що основний автор, або однин з авторів, безпосередньо приймає участь у форумі. До публікації буде направлено статті тільки тих авторів, хто зареєструвався та безпосередньо взяв участь у форумі.

За результатами форуму, протягом місяця, буде в електронному вигляді видано Матеріали Міжнародного наукового економічного форуму «NEW ECONOMICS - 2019». Збірник надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів Форуму.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ

 

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова статей: українська, англійська. Обсяг статті – 5-7 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 - прізвище та ініціали автора (авторів) (жирний шрифт, зліва, кегль - 14);

2 - відомості про автора (вчене звання повністю, вчений ступінь скорочено, місце роботи/навчання) (звичайний шрифт, зліва, кегль - 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 -  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14);

5 – вільний рядок;

6 - ключові слова: мовою тез/ переклад на англійську мову (кегль - 12);

7 – вільний рядок;

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 - список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль - 14).

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Терещенко Святослав Никифорович,

д.е.н., професор кафедри економічної теорії

Південного національного університету, м. Херсон, Україна

 

ПРИРОДА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

 

Ключові слова: світова економіка, економічна криза, фінансова політика, валютний курс, банківська система.

Keywords: global economy, economic crisis, fiscal policy, exchange rate, banking system.

 

Теоретичні основи аналізу природи світових економічних криз [1] позволяють дійти висновку…..

 

Список використаних джерел

1.

 

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ СТАТЕЙ І ЗАЯВОК

 

Всі, хто планує взяти участь у форумі, повинні надіслати заявку та статтю на електронну адресу: economf@gmail.com до 1 вересня 2019 р.!

Тема листа: Економічний форум Прізвище та Ім’я учасника

Вкладені файли, які будуть надіслані на електронну адресу, повинні мати обов’язкові назви, а саме:

  • Заявка прізвище (учасника);

  • Стаття прізвище. Секція №…

 

Контакти:

Секретар оргкомітету

к.е.н., доцент Серкутан Тетяна Вікторівна

 

economf@gmail.com

 

Date

14 листопада 2019

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

NEW ECONOMICS

Categories

Форуми
NEW ECONOMICS

SPACETIME

Search